post

Jan Brodin 25.06.39-06.08.21

Kategori

Nyhet

Sist endret: 4. januar 2023


author pic

Oslo Kobber og Blikkenslagerlaug har mistet en stor betydningsfull mann.
Jan Brodin forlot oss i en alder av 82 år. Hans historie og lærdom vil fortsette å leve videre.

Jan tok Svenneprøven i 1961 og Mesterbrevet i 1965.
Han ble medlem i OKBL 23.02.1967

Tiden etter ble merittlisten lang:
• Rekruterings kom./kontrollkomite
• Varabisitter, bokholderi og kalkulasjons-komité.
• Prøvenemnd 2 – Varamann målkonto.
• Oldermann 74-78
• Valgkomite 78/ 82-90
• Vent. Kom. 79-83
• Fagskjønns komité. 78-86
• Tildelt Laugets Hederstegn m/diplom 80
• Lovkomiteen 86-06
• Bokhold/kalkulasjonskomite 87-88
• Inf. kom. 95-02
• Æresmedlem fra 2007

Verv i andre bransjetilknyttede foreninger:
• Styremedlem. I Landsforbundet fra 75
• Varamann i NAFs sentralstyre
• HAFs styre
• Inf. kom/arrangement. kom. varamann VBL avd. Oslo og omegn 02-06
• Lovkomiteen VBL avd. Oslo og omegn 02-06

Et hjerte kan slå,
et hjerte kan briste.
En venn kan man ha,
en venn kan man miste.
Men i våre hjerter er du gjemt.
For en som deg blir aldri glemt.


author

Beate Dahl